Kaplica ss. Karmelitanek Bosych

Sanktuarium Matki Bożej
Nieustającej Pomocy

Zakon Sióstr NMP z Góry Karmel
św. Józefa i Imienia Maryi

Matka Boża Nieustającej Pomocy

koronowana
1939 roku
7 czerwca 1991 roku

Diecezja Kaliska

 width=

Historia pobytu w Kaliszu sióstr karmelitanek bosych liczy niecałe 60 lat. Karmel kaliski kontynuuje tradycje karmelu lwowskiego, istniejącego w latach 1642-1782 oraz 1888-1946. Siostry podzieliły los repatriantów i po II wojnie musiały opuścić swój lwowski kościół. Wędrówka wiodła przez Przemyśl i Kraków do Kalisza, gdzie zaprosił je ówczesny biskup włocławski Karol Radoński. Siostry potajemnie zabrały ze sobą ze Lwowa obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Na pierwsze miesiące pobytu w Kaliszu gościny udzielił siostrom ksiądz prałat Stefan Martuzalski z parafii św. Mikołaja. Następnie przeniosły się do willi przy ulicy Widok, którą przystosowano do wymogów życia zakonnego. Tam znajdował się także cudowny obraz Matki Bożej, jednak cześć oddawano mu wówczas bez rozgłosu, bo nie sprzyjała temu sytuacja w kraju. W 1970 roku tereny przy ulicy Widok przejęto pod rozbudowę miasta, a w zamian za to władze zezwoliły na budowę klasztoru w Niedźwiadach koło Kalisza. Zakon przeprowadził się tam 26 sierpnia 1973 roku. W nowej kaplicy znalazł swoje miejsce obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ożywienie jego kultu nastąpiło po uroczystościach związanych ze 100-leciem obecności cudownego obrazu w karmelu lwowsko-kaliskim.
Obraz namalowany został temperą na podkładzie kredowym na desce o wymiarach 57 × 42 cm. Jest to wierna kopia ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy z kościoła oo. Redemptorystów pw. św. Alfonsa w Rzymie. Sprowadził ją do Polski metropolita krakowski Albin kardynał Dunajewski i w 1880 roku przekazał karmelitankom, gdy udawały się na fundację do Lwowa.
Na obrazie widoczne są cztery postacie: Matka Boża z Dzieciątkiem oraz – dużo mniejsi – archanioł Michał i archanioł Gabriel. Na złotym tle widnieje półpostać Matki Bożej trzymającej na lewym ręku Dzieciątko. Głowy obu postaci otoczone są aureolami. Głowę i ramiona Maryi okrywa ciemno-granatowy płaszcz z dwiema gwiazdami nad czołem i ozdobnymi lamówkami. Pod płaszczem widoczna jest czerwona suknia, także ozdobiona lamówkami. Dzieciątko ubrane jest w zieloną sukienkę przepasaną czerwoną szarfą i okryte brązową szatą. Umieszczeni na wysokości głowy Maryi aniołowie trzymają w rękach atrybuty męki Chrystusa – krzyż i gwoździe oraz trzcinę z gąbką (te szczegóły pozwalają zaliczyć obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy do typu ikon Matki Bożej Bolesnej, tzw. Eleusy pasyjnej z elementami typu hodegetrii – wskazującej drogę).
Przyklejony na odwrocie obrazu dokument w języku łacińskim stwierdza, że jest to wierna kopia obrazu z rzymskiego kościoła oo. Redemptorystów. Jest tam równieżdata 1880 roku oraz informacja, że obraz pobłogosławił papież Leon XIII.
Cudowny obraz został ukoronowany przez arcybiskupa Bolesława Twardowskiego 25 czerwca 1939 roku we Lwowie. Powtórnie koronował go papież Jan Paweł II podczas czwartej pielgrzymki do Polski 7 czerwca 1991 roku we Włocławku.
W 2011 r. przeprowadzono kolejny remont kaplicy i przygotowano wystrój prezbiterium wg projektu architekta Bożeny Wierzbickiej. Wybudowany został nowy ołtarz z relikwiami św. Ignacego Antiocheńskiego. W bocznej ścianie prezbiterium umieszczono urnę z sercem abp. Bolesława Twardowskiego, metropolity lwowskiego. 2 września 2012 r. bp senior Stanisław Napierała konsekrował ołtarz i poświęcił odnowioną kaplicę Sióstr Karmelitanek Bosych.